URZĄDZENIE SZYBKIEGO WYŁĄCZANIA NA POZIOMIE MODUŁU (POJEDYNCZE WEJŚCIE)

Jednostka sterująca szybkiego wyłączania serii TSOL-RSDM-DS to szybkie urządzenie odcinające opracowane zgodnie z przepisami NEC2020. Obsługuje jeden standardowy moduł fotowoltaiczny, eliminując zagrożenie wysokiego napięcia modułów systemu fotowoltaicznego. W sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar, chroń osobiste bezpieczeństwo ratowników i unikaj porażenia prądem.

Najważniejsze :

  • Obsługuje jeden standardowy moduł fotowoltaiczny
  • Wyłącz panel do 0V w mikrosekundzie
  • Łatwa instalacja Plug and Play
  • Sygnalizacja sterowania PLC
  • PVRSS z wieloma falownikami
  • Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą Automatyczne wyłączanie

URZĄDZENIE SZYBKIEGO WYŁĄCZANIA NA POZIOMIE MODUŁU (POJEDYNCZE WEJŚCIE)

Automatyczne wyłączanie

Automatycznie wyłącz zasilanie DC paneli, gdy wykryta temperatura obszaru jest wyższa niż 85 ℃.

Wyłączenie ze skrzynką rozdzielczą

W sytuacji awaryjnej strażacy lub właściciele domów mogą ręcznie wyłączyć zasilanie sieciowe skrzynki rozdzielczej.

Wyłączenie z falownikiem

W sytuacjach awaryjnych można go ręcznie wyłączyć wyłącznikiem DC w falowniku SUNSPEC.

Wyłączanie za pomocą kontrolera

W sytuacji awaryjnej można go wyłączyć ręcznie za pomocą sterownika szybkiego wyłączania na poziomie modułu RSDM-C.

Learn More SUNSPEC
—— Technical Data ——

Rapid Shutdown Device

Rapid Shutdown Controller

—— DOWNLOADS ——